1 / 4

Om Museum Midtjylland

Museum Midtjylland er et statsanerkendt, kulturhistorisk museum, som formidler og levendegør den midt- og vestjyske historie som en del af en lokal, men også national fortælling.  Gennem forskning, alsidig formidling, nytænkende udstillinger og indholdsrige oplevelser gøres den midt- og vestjyske kulturhistorie levende og vedkommende for både store og små. For på Museum Midtjylland er kulturhistorien ikke blot noget, man ser på. Den er noget, man tager del i og går i dialog om – og som ikke kun fortæller, om det der var, men også det der er, og som kan give os perspektiver på det som kommer.

Museets ansvarsområder spænder fra ældste tid til nutid, og det består af fem forskellige besøgssteder i Herning og Ikast-Brande Kommune: Tekstilmuseet, Herningsholm Museum, Frilandsmuseet Herning, Vester Palsgaard Skovmuseum og Klosterlund Museum. Tilsammen fortæller de om hedeegnens rige kulturhistorie og industrisamfundets rivende udvikling – et fokusområde som spænder fra stenalderbopladser og hosebindere til tørvegravere og syersker. Her fortælles om den helt fjerne fortid, som museet afdækker ved arkæologiske udgravninger og udstillinger. Men også om den nyere tid, hvor især tekstilindustrien har spillet en stor og betydningsfuld rolle – ikke kun i museets geografiske område, men også for resten af Danmark.