Vester Palsgaard Skovmuseum Udskriv

Museets åbningstider

Ny permanent udstilling på Vester Palsgaard Skovmuseum

Hedeselskabets stifter Enrico Mylius Dalgas

 

Dalgas udstillingen fortæller om Hedeselskabets stifter og leder gennem årene 1866-1894. Dalgasfamilien indvandrede til Danmark i 1700-tallet og E.M. Dalgas blev en af 1800 tallets mest betydelig personer i Danmark. Hans virke for tilplantningen af plantager, haver og læhegn i landdistrikter var med til at forandre Jylland. Udstillingens mange genstande og billeder blev for en stor dels vedkommende erhvervet af Herning Museum fra Har. Skodshøj, som i mange år var redaktør af Hedeselskabets Tidsskrift og som i 1966 udgav en stor biografi om Enrico Mylius Dalgas.

På udstillingen vises en hanoveransk reolplov hjembragt fra Tyskland af Hedeselskabet og blandt andre steder benyttet på Gludsted Hede og Birkebæk. Af Dalgas´s  personlige genstande vises hans nivellerapparat, en posttaske benyttet til forsendelse af dokumenter og vigtige breve mellem Dalgas og de øvrige direktionsmedlemmer i Hedeselskabet. Udstillingen viser også en stor modelsamling af redskaber til brug ved plantning og renholdelse af plantekulturerne.

Dalgas forfattede gennem årene et meget stort antal artikler om plantning af plantager, læhegn og haver. Men også mange andre emner optog ham, som for eksempel engvanding, der i Hedeselskabets første årtier havde en fremtrædende plads. Et hovedværk udkom i to bind, henholdsvis i 1867 og 1868: Geografiske billeder fra heden. Skriftet var resultatet af Dalgas´s berejsning af de jyske heder, som første skridt til at få overblik over, hvor indsatsen for plantageanlæg burde sættes ind. Geografiske billeder indeholder meget værdifulde beskrivelser af det vest- og midtjyske landskab på den tid. Det er for eksempel her betegnelsen for det geologiske begreb "bakkeø" første gang bliver benyttet.


Højderyggen - et landskab skabt af mennesker
Fra søndag den 9. marts 2014
Ny permanent udstilling i skovridergårdens nyrestaurerede lokaler. I mere end to år har frivillige gennemrestaureret skovriderboligens 1. sal. Udstillingen fortælleR om Højderyggens forvandling fra et tyndt befolket hedelandskab til et kulturlandskab bestående af plantager, landbrugsland og fredet natur. Desuden om gårde, landsbyer, håndværk og industri, folkelige bevægelser, skoler og kirker og meget mere.