Klosterlund Museum Udskriv
Museets åbningstid

 

Gården Klosterlund

I 1997 indviedes museets smedeværksted, som flyttedes fra Gjellerup Smed.

Det er en maskinsmedje fra årene efter 1925 med dobbeltesse, maskinhammer og drejebænk. Smedjen benyttes i det daglige arbejde med istandsættelse af tørvemaskiner, til undervisning og til demonstration ved museets arrangementer.

I 2001 var restaureringen af gårdens staldlænge afsluttet og her udstilles håndredskaber, billeder og modeller vedrørende tørveindustrien i Bølling Sø området, en stor samling fugle og dyretegninger af den landskendte naturtegner Leif Ragn-Jensen, en tømrerværksted med værktøj fra tre generationer af tømrere fra Kragelund, samt en udstilling til brug for naturvejledning,

I gårdens store maskinhuse indrettes efterhånden magasiner for museets samlinger.

......................................................................................

Hedeselskabets Maskincentral på Klosterlund


Fra 1947 til 1979 var Hedeselskabets maskincentral hjemmehørende på Klosterlund. Enkelte maskiner opbevares endnu på Klosterlund og indgår i den nye permanente udstilling sammen med billeder fra maskincentralens virksomhed.

.....................................................................................

Tørveindustrien i Midtjylland

Klosterlund Museum og Naturcenter
Museum Midtjyllands arbejdsområde omfatter nogle af Jyllands store moseområder: Moserne ved Bølling Sø, Knudmose ved Herning, Blåhøj ved Brande, Boest Mose ved Nr. Snede og mange andre. Den nyopsatte udstilling på Klosterlund vil fortælle om en af de vigtigste energikilder i Danmark i århundredet fra 1870 til 1970. Udstillingen vil vise redskaber og maskiner på de vigtigste metoder anvendt i tørveindustrien. I billeder og tekst fortælles om livet i moserne og på tørveværkerne. Udstillingen vises i en hal, der gennem de sidste år er istandsat af museumsforeningen frivillige arbejdshold.