1 / 3

Forskning

Museum Midtjylland dækker fagområderne arkæologi og nyere tid, hvilket afspejles i institutionens forskningsstrategi. Denne danner tillige grundlag for det daglige arbejde med formidling, bevaring, registrering og indsamling. Med afsæt i museets ansvarsområde, Herning- og Ikast-Brande Kommuner, forskes der i emner, der kronologisk spænder fra oldtiden til i dag.

Forskningsstrategien tager udgangspunkt i de styrker, som museet har i det lokalt forankrede kildemateriale samt den enkelte medarbejders forskningsinteresser, hvilket har udmøntet sig i en række metodiske- og kulturhistoriske satsningsområder. Vi tilstræber at bidrage med væsentlig, ny viden, hvor det lokale ikke blot perspektiveres regionalt og nationalt men også sættes ind i en international kontekst.  Målet er en stærk, lokalforankret vidensproduktion med internationalt udsyn til glæde og gavn for vores brugere og samarbejdspartnere.

Her på siderne præsenteres museets forskningsmæssige satsningsområder.