1 / 3

Rundvisninger

I kalenderen kan du se vores planlagte rundvisninger.

Det er muligt at bestille rundvisninger på alle Museum Midtjyllands fem museer. Her kommer du rundt i museets udstillinger gennem dialog med museets vidende rundvisere. Der er både plads til anekdoterne og de store fortællinger, og der hvor det er muligt, demonstrerer vi processer og maskiner.

Praktisk information

Rundvisning i almindelig åbningstid, hverdag: 800,-
Rundvisning udenfor almindelig åbningstid + weekender: 1000,-

Der kan være max. 25 personer på en rundvisning.
En rundvisning tager en time med mindre andet er angivet.

Herunder kan du se nogle af vores tilbud. Har I særlige ønsker til rundvisningerne, kan I altid kontakte os.

Tekstilmuseet

Hør den fascinerende historie om Midtjyllands forandring fra fattig hedeegn til blomstrende industrisamfund. Teknologi, infrastruktur og kraftkilder skabte en eksplosiv vækst omkring midten af 1900-tallet. Fabrikker sprang frem i kældre og baggårde, og mænd og kvinder strømmede ind til de midtjyske byer for at få job i tekstil- og beklædningsindustrien. På turen rundt vil museets historiske tekstilmaskiner blive startet og føje lyd og oplevelse til forståelsen af industriens udvikling.

 

Herningsholm Museum

Herningsholm fra 1579 er om nogen den midtjyske hedes herregård. Den blev grundlagt som et decideret befæstningsanlæg og har gennem tiden huset bemærkelsesrige personligheder, lige fra bondeplageren Siegfrid Rindscheid til rigets største godsejer Christian Rantzau. På turen rundt i Herningsholms lokaler fortæller vi historien om godsejernes storhed og fald. Turen slutter med fortællingen om forfatteren St. St. Blichers liv og levned.

 

Frilandsmuseet Herning

Kom med på en rundvisning på Frilandsmuseet Herning, der er Danmarks næstældste Frilandsmuseum. Vi fortæller historien om den midt- og vestjyske hedekultur og går på opdagelse i de gamle huse. Besøget kommer bl.a. forbi stuehuset, hvor bønderne i tranlampens skær sidder og strikker hoser og fortæller historier. Vi besøger også det lille husmandssted, der tilhørte Ane Marie, der var en af egnens sidste eneboere på heden.

 

Vester Palsgaard Skovmuseum

Frem til midten af 1800-tallet var området omkring Vester Palsgaard Skovridergård et tilsandet og øde område, men så tog de store tilplantninger til, og området blev omdannet til vidtstrakte plantager. På rundvisningen hører vi om skovdistriktets tilblivelse og skovridergårdens historie. Vi går rundt i de gamle stuer, hvor der berettes om de skovridere, som satte deres præg på Palsgaard skovdistrikt og om Hedeselskabets stifter Enrico Mylius Dalgas. Rundvisningen på selve museet kan kombineres med en gåtur i skoven forbi de gamle planteskolehuse.

 

Klosterlund Museum

Kom med på rundvisning i den gamle tørvegård. Her fortæller vi om livet ved Bølling søs bred. Hør om stenalderen, hvor omkringvandrende jæger- og samlerstammer slog sig ned ved bredden. Hør også om, hvordan senere tiders afvanding gav plads til en stor tørveindustri.

 

Guidede arkæologiske ture

Vi arrangerer gerne arkæologiske ture i både byerne og det åbne land. Turen kan tage udgangspunkt i lokalområdets kendte fortidsminder og spændende arkæologiske fund. Ring og hør nærmere.