1 / 2

Byvandringer

Museum Midtjylland arrangerer jævnligt byvandringer i Herning, Birk og Ikast. Se mere i kalenderen.

Praktisk information

Byvandring, hverdag inden for normal arbejdstid: 1500,-

Byvandring, efter kl. 16.00 + weekend og helligdage: 2000,-

Byvandringerne kan også bestilles til grupper på max. 20 personer

Herunder ses eksempler på tidligere byvandringer.

 

Tekstil, jernbane, messe og uddannelse

Jernbanen, tekstilmesserne samt oprettelsen af en egentlig uddannelsesinstitution for folk, der var ansat inden for tekstilbranchen, var hver for sig og tilsammen betydningsfulde milepæle, der var med til at ekspandere og videreudvikle tekstileventyret i Midtjylland.

Kontakt museumsinspektør for nyere tid, Kristine Holm-Jensen: khj@museummidtjylland.dk, tlf.: +45 51 15 01 88

 

Kælder- og baggårdsfabrikker

Området omkring Grønnegade og Danmarksgade var midt i 1900-tallet et levende industrikvarter. Sy- og strikkemaskiner blev stoppet ind, hvor der var plads i kældre, baghuse og loftsrum.

Kontakt museumsinspektør for nyere tid, Kristine Holm-Jensen: khj@museummidtjylland.dk, tlf.: +45 51 15 01 88

 

Arkæologiske fund i byen

På denne byvandring (evt. cykeltur) besøger de vigtigste fundsteder i den centrale del i Herning. Vi opfatter ofte Herning som en ny by, og det er den også. Men det er ikke det samme som at der ikke boede rigtig mange mennesker her i jernalder og vikingetid. Gennem udgravninger er der afdækket spor af store gårde og landsbyer, grave og musikinstrumenter. Alt i alt en fortid, der både har larmet og lugtet.

Kontakt museumsinspektør for arkæologi, Martin Winther Olesen: mwo@museummidtjylland.dk, tlf.: +45 22 40 84 02