Museumsforeninger

Museum Midtjylland har tre museumsforeninger, som hver i sær er forankret på de fem museer.
Herning Museumssamfund støtter Tekstilmuseet, Frilandsmuseet Herning og Herningsholm Museum. Klosterlund Museum støttes af Klosterlund Museumsforening og Vester Palsgaard Skovmuseum støttes af Støtteforening Vester Palsgaard Skovmuseum.
Du kan være med til at støtte netop det museum, som du føler er tættest på dig og der er gode fordele ved at være medlem hos en af Museums Midtjyllands støtteforeninger.
Som medlem får du følgende fordele:
  • Fri adgang til museets fem udstillingssteder
  • Modtagelse af nyhedsbrev med tilbud om udstillingsstedernes aktiviteter
  • Indbydelse til udstillinger, arrangementer og foredrag

Bliv medlem

Kontakt det aktuelle museum for at blive medlem af en af støtteforeningerne.

Find kontaktinformationen her.

 

Museumsforeningen for Museum Midtjylland, Herning

Foreningen dækker Frilandsmuseet Herning, Tekstilmuseet og Herningsholm. Herning Museumssamfund blev stiftet i 1899 af J.A. Trøstrup og har siden fungeret som støtteforening for Herning Museum/Museum Midtjylland. Foreningen skiftede pr. 1. januar 2018 navn til Museumsforeningen for Museum Midtjylland, Herning. Foreningen dækker museets  besøgssteder i Herning Kommune og støtter museets aktiviteter og de frivillige laug.

Det årlige medlemskontingent er kr. 150 for 1 person og kr. 200 for 2 personer.

For yderligere information kontakt foreningsformand Hans Rostholm, hansrostholm@outlook.dk

Foreningens vedtægter kan læses her.

Oplysninger om foreningen og indmeldelsesblanket kan ses her.

 

Klosterlund Museumsforening

Klosterlund Museumsforenings formål er at støtte udstillingsstedet Klosterlund Museum i dets virke på og omkring gården Klosterlund ved Engesvang. Det er målet at gøre udstillingsstedets samlinger tilgængelige for offentligheden og udbrede kendskabet til lokalområdets historie, herunder specielt områdets tørveindustri. Det vil sige tørvens tilblivelse, menneskets udnyttelse af tørven og livsvilkårene for menneskene omkring tørveindustrien.

Årskontingent er 100 kr. for enkeltpersoner og 150 kr. for en husstand.

For yderligere information kontakt foreningsformand Liselotte Olesen, olesenliselotte@gmail.com

Foreningens vedtægter kan læses her.

 

Støtteforeningen Vester Palsgaard Skovmuseum

Støtteforeningen blev stiftet i 1972 under navnet Højderyggens Egnsmuseum og i mange år var det foreningen der drev museet. Efter fusionen med Museum Midtjylland i 2008 er foreningen nu en støtteforening for museet Vester Palsgaard Skovmuseum. Foreningen har hjemsted i den gamle skovridergård ”Vester Palsgaard”.

Støtteforeningens formål er blandt andet at hjælpe til med at formidle skovens historie og fremme kendskabet til og styrke interessen for Ejstrup, Nørre Snede og Klovborg sognes historie.

Årskontingent er 100 kr. for enkeltpersoner og 150 kr. for en husstand.

For yderligere information kontakt foreningsformand Leif Thykjær, leifthykjaer@ofir.dk

Foreningens vedtægter kan læses  her.