Detektorbruger

I disse år gøres der mange spændende detektorfund, og vi vil meget gerne se, hvad du finder – også når der ikke nødvendigvis er tale om danefæ. Det kan jo også være, at du støder på andre oldsager end metalgenstande, når du vandrer over markerne.

Når du finder noget, er det under alle omstændigheder vigtigt, at du indmåler fundstedet med GPS. Inden du går i gang, er du velkommen til at kontakte museet og forhører dig om registreringspraksis, fundbehandling og -indlevering mv.

Det er lovligt at gå med metaldetektor på langt de fleste arealer, men du skal sørge for at få tilladelse af den, der ejer jorden. Er ejeren offentlig, skal du henvende dig til den relevante myndighed, f.eks. kommunens tekniske forvaltning.

Underret museet

Hvis du finder noget, som du mener, kan være danfæ, skal du henvende dig til museet, som vi bistå den videre sagsbehandling. Du må ikke selv foretage en udgravning af fundområdet, herunder grave dybere end pløjelaget, men hvis museet senere foretager undersøgelser af fundstedet, plejer vi at invitere finderen til at deltage. Det er Nationalmuseet, der afgør, om et fund er danfæ, og det er Nationalmuseet som i sidste ende fastsætter en eventuel godtgørelse.

Du kan læse mere om detektorbrug og danefæ her.