1 / 2

Bygherre

Ifølge museumsloven er du som bygherre forpligtet til at betale for undersøgelsen af eventuelle skjulte fortidsminder, som ligger i det område, der bliver berørt af anlægsarbejdet. Normalt gennemfører museet en såkaldt forundersøgelse inden jordarbejdet går i gang for at afklare om, og i hvilket omfang, der findes skjulte fortidsminder på arealet.

Kontakt

Henvendelser vedrørende Ikast-Brande Kommune:

Museumsinspektør Vibeke Juul Pedersen: vjp@museummidtjylland.dk, tlf.: +45 20 84 84 05

Henvendelser vedrørende Herning Kommune:

Museumsinspektør Martin Winther Olesen: mwo@museummidtjylland.dk, tlf.: +45 22 40 84 02

Dialog og rådgivning

På baggrund af forundersøgelsen kan museet udarbejde et budget og en tidsplan for en eventuel udgravning. Herved kan museet give bygherre den bedst tænkelige rådgivning i forhold til planlægningen af det videre anlægsarbejde med det formål at undgå forsinkelser og unødige ekstraomkostninger.

For at sikre et smidigt forløb er det derfor helt centralt, at der så hurtigt som muligt etableres en dialog mellem bygherre og museum. Har du spørgsmål eller konkrete forespørgsler i forbindelse med påtænkte jord- eller anlægsarbejder, er du derfor meget velkommen til at kontakte os.

Du kan læse mere om arkæologiske undersøgelser samt regler og retningslinjer for anlægsarbejder og fortidsminder her.