Fredede fortidsminder

Der findes cirka 1300 fredede fortidsminder i museets ansvarsområde, langt overvejende gravhøje men der kan også være tale om mindre synlige anlægstyper. De fredede fortidsminder hører formelt set ikke under Museum Midtjylland, men under Slots- og Kulturstyrelsen samt de respektive kommuner. Det er typisk kommunerne, der afklarer spørgsmål vedrørende beskyttelseslinjer mv.  Læs mere om regler og vejledninger vedrørende de fredede fortidsminder her.

De fredede fortidsminder er som oftest kun toppen af isbjerget, og der vil ofte være mange flere oldtidsfund i nærheden. Du kan læse mere om de enkelte fortidstidsminder og se, hvad der ellers er fundet dit nærområde, på Slots- og Kulturstyrelsens offentlige, landsdækkende portal Fund og Fortidsminder.